Articles

News & Events

Selamat Hari Ulang Tahun Kelahiran

Setinggi-Tinggi Tahniah Kepada TUAN YANG TERUTAMA TUN DATUK SERI UTAMA DR. MOHD KHALIL BIN YAAKOB,YANG DI-PERTUA NEGERI MELAKA

Posted on 10 October 2019

Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO)

Tahniah kepada Malaysia atas pencalonan semula menjadi ahli Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) di bawah kategori III bagi penggal 2019 hingga 2022 semasa Perhimpunan Agung ICAO sesi ke 40 di Montreal, Canada.

Posted on 08 October 2019